Munkkällaren | Festlokal i Linköping

Bokningsvillkor

Här nedan hittar ni våra bokningsvillkor.


Kontakta oss gärna om du har några frågor eller om du vill ha mer information!

Bokningsvillkor

 • Bokningsvillkor
  Beställning
  Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.
  Överenskommelse vad gäller meny, drycker och eventuella tillägg skall vara Munkkällaren tillhanda senast 14 dagar innan arrangemanget äger rum för att leverantören skall ha en möjlighet att leverera en fullgod kvalitet på genomförandet av arrangemanget.

  Avbokning
  Avbokning skall ske skriftligt. Vid avbokning senare än 4 veckor före arrangemanget äger rum skall beställaren ersätta leverantören med 75 % av det förväntade värdet på beställningen.

  Ändring av antal
  Reducering av antal utifrån bekräftat antal kan göras utan kostnad med 10 % fram till 7 dagar innan arrangemanget äger rum. Reducering senare än detta eller med flera än 10% av usprungliga deltagarantalet debiteras med 75 % av förväntad avgift.

  Vi reserverar oss för eventuella ändringar på pris samt tillgång på råvaror.

  Kostavvikelser föranmäles senast 14 dagar före arrangemanget.

  Betalning
  Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset.

  Betalningsvillkor
  Fakturering sker enbart efter avtalad överenskommelse med 10 dagar förfallo. Betalning sker via bankgironummer som är angivet på fakturan.

  Förskottsbetalning/Akontofaktura
  Vid större evenemang så som bröllop sker en förskottsfakturering/Akontofaktura.

  Faktura skickas före arrangemanget äger rum och skall betalas enligt instruktioner på denna.
  Tillkommande kostnader betalas enligt överenskommelse efter arrangemanget.

  Följande rubriker tillämpas enligt Visitas Allmänna villkor för konferenser och övriga arrangemang;
  Definitioner, Värdefull egendom, Reservation för prisförändringar, Force Majeure, Ansvar för egendom/vållande av skada, Tvister. Finns tillgängliga på www.visita.se.

Följ oss gärna i sociala medier!